Instalacje elektryczne

Jesteśmy firmą istniejącą od 2011 roku, działamy na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego.

Posiadamy pracowników z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dzięki temu jakość naszych usług jest na najwyższym poziomie. Nasi pracownicy są szkoleni na bieżąco by sprostać coraz to nowszym wymaganiom klientów.


Nasze usługi


Instalacje elektryczne na najwyższym poziomie!

Oferujemy naszym klientom usługę wykonania instalacji elektrycznej, posiadamy niezbędne do tego doświadczenie oraz sprzęt. Używamy najwyższej jakości materiałów, a nasze instalacje są należycie zabezpieczone. W skład usług wchodzi:

-budowa i przebudowa sieci elektycznych kablowych i napowietrznych,
-instalacje odgromowe,
-pomiary,
-odbiory domów,
-instalacje elektryczne wewnętrzne w domach

Image
Zapewniamy naszym klientom!


W domu jednorodzinnym i nie tylko instalacja elektryczna powinna spełniać następujące warunki:

-możliwość odłączenia od sieci,
-ciągła dostawa energii elektrycznej, która ma odpowiednie parametry; oznacza to, że jest stały dopływ prądu do punktów poboru. (w przypadku awarii wyłączenie tylko uszkodzonego obwodu),
-bezpieczne użytkowanie - instalacja elektryczna ma zapewnić ochronę przed porażeniem, powstaniem pożaru lub przepięciami,
-wygodne użytkowanie - bardzo ważną rolę odgrywa poprawna lokalizacja, liczba punktów świetlnych, wyłączników, gniazd wtykowych,
-łatwa możliwość rozbudowy zapewniają rezerwowe puszki, rezerwy w tablicach rozdzielczych, miejsce we wnękach, bezpieczniki.

Dzięki naszemu doświadczniu budowa instalacji elektrycznych jest na najwyższym poziomie. Zafuało nam setki klientów, zaufaj i TY.

Image